Kulttuuripajan toimintamalli

Kulttuuripajamallissa olennaista on asenne ja tapa, jolla toimintaan hakeutunut yksilö kohdataan.
Kävijän oma ääni pääsee kuuluviin heti ensitapaamisella, ja henkilökunta on kiinnostunut juuri hänen asioistaan avoimen dialogin avulla.

OSALLISUUS. Kulttuuripajalla jokainen osallistuja tulee aktiiviseksi toimijaksi. Jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa kulttuuripajan toimintaan.

NUORET. Toiminta perustuu osallistujien omille ideoille ja ajatuksille, ja se on aina vapaaehtoista. Sitä tehdään, mikä tuntuu mielekkäältä ja tärkeältä.

Ohjattu toiminnallinen vertaistuki

Kulttuuripajojen toiminta perustuu "ohjattu toiminnallinen vertaistuki" -malliin. Siinä keskiössä on vertaisohjaajien ohjaamat pajat, jotka ovat toiminnallisia ryhmiä, ja joiden toimintaa tukemassa on kulttuuripajojen työntekijät.

Ohjattu = työntekijät vertaisohjaajien tukena

Toiminnallinen = ryhmissä keskitytään mielekkääseen tekemiseen

Vertaistuki = vertaisohjaajat ohjaavat pajojen toimintaa; kulttuuripajamallissa vertaisuus nähdään enemmän vahvuuskeskeisenä toimintana kuin sairauskeskeisenä dialogina. Vertaisohjaajat ohjaavat kulttuuripajoille erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden sisältö määrittyy heidän vahvuuksistaan sekä
mielenkiinnon kohteistaan.

Toiminta on täysin kävijälähtöistä. Vertaisohjaajat suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa. Kaikki kävijät ovat vaikuttamassa yhteisön ja sen toiminnan sisältöön.

Kulttuuripajatoiminnan keskiössä:

  • Vertaisohjaajuus
  • Työntekijän tuki
  • Vapaaehtoisuus
  • Osallisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Voimavarakeskeisyys
  • Vuorovaikutus ja palaute

Lue lisää Minun kulttuuripajani -kirjasta: